loader

color options

+48 516 385 392
info@369sortwaste.pl

Witaj wędrowcze. Tym razem dość obszerny wpis. Zapraszam.

Spokojnie to przeczytaj przy drugiej kawie i zastanów się ze 3 razy nim tę teorię odrzucisz.


Temat jak zwykle związany z liczbami, a konkretnie z liczbą frakcji, a co za tym idzie również liczbą pojemników, ale nie tylko.


Skoro mówimy o ZŁOTEJ PROPORCJI trzeba przypomnieć sobie postać włoskiego matematyka Leonardo z Pizy (Fibonacciego).
To On ułożył równanie dla złotego ciągu inaczej zwanego jego imieniem - ciągiem Fibonacciego.
To ciąg zaczynający się od liczb: 0,1,1,2,3,5,8,13,21... itd
Najważniejsze informacje o tym można znaleźć w wikipedii. (Patrz przypisy.)
Ale jak to się ma do sortowania odpadów?
Jak wiemy, współczynnik(iloraz) pomiędzy kolejnymi wyrazami dąży do Złotej Liczby Phi = 1.618033.


Czy liczby ciągu Fibonacciego będą występować w opisie naszej metody sortowania odpadów? Czy ta Złota Liczba jest ważna w sortowaniu? Czy można zbudować cały system zbiórki odpadów w oparciu o jakieś konkretne liczby?

Przekonajmy się.


Załóżmy, że mamy taki układ:


Sortujemy na 3 kosze w altanie śmietnikowej, bo mamy wykupiony pakiet MINIMUM.

Więcej o pakietach do wyboru w tym wpisie:

Sortowanie odpadów, a nauka matematyki. Proceduralne podejście do metody 369 SORTUJ.


Zatem 3 kosze na zewnątrz i 3 wewnątrz - najlepiej w kuchni, czyli zmienna X1 i X2 równa 3 (MIX, BIO, SZKŁO)
Do tego modelu MINIMUM potrzebujemy najpewniej odbioru odpadów przy markecie przez recyklomaty, a w szerszym ujęciu BANK ODPADÓW.
Wykorzystujemy tu z reguły dwa pojemniki/recyklomaty do sortowania selektywnego: (PLASTIK, SZKŁO). Zmienna Y tym razem jest równa 2. Przy czym należy pamiętać, że Y = 6 to wersja optymalna.
Do tego mamy przy domu szambo, które należy opisać jako Z=1.
Wychodzą nam zatem 3 wartości, X=3,Y=2,Z=1, które są kolejnymi wartościami ciągu Fibonacciego.

Mamy wtedy równanie uśrednione:

(... + X+Y+Z) = 6; gdzie: X=3,Y=2,Z=1


Widać, że jest to opcja minimalistyczna. Jest to opcja zubożona względem optymalnego wyjścia, które wszedzie i w każdej okazji zastosować się nie da, albo nawet jest zbędne. 

Podsumowując to ambitne rozwiązanie rozbudujmy podstawową formę równania do postaci ciągu Fibonacciego:
(21 + 13 + 8 + 5 + 3 + 2 + 1 + 1 + 0) = 54
Co my tu mamy?

0, to zmienna I jak industry, odpady przemysłowe, które są zróżnicowane
Pierwsze 1 to zmienna B - balast.
Drugie 1 to zmienna Z - czyli sortowanie wyjątkowe, co zdarza się rzadko i może to być tylko jeden pojemnik typu SKIP po remonie np. albo jeden pojemnik na odpady higieniczne.
2 to zmienna Y według okrojonego uśrednającego podejścia czyli 2 BANKI SUROWCÓW, BRING BANKI. Minimalna opcja to powinien być [BANK TEKSTYLIÓW] i [BANK SZKŁA i CERAMIKI]. Dlatego 2. Dlaczego obecna metoda na 5 od MŚIK nie przewiduje sortowania tekstyliów oddzielnie? Nie dziwne? Nowy pojemnik na tekstylia ma zostać oficjanie wprowadzony wkrótce.
3 to zmienna X, czyli [MIX, BIO, SZKŁO/CER] w KUCHNI
5 to zmienna W, minimalna łączna liczba pojemników wewnątrz w mieszkaniu/domu. 3 w kuchni [MIX,BIO,SZKŁO/CER] + 1 w pomieszczeniu z biurkiem [MIX], + 1 w łazience [MIX lub HIGIENICZNE].
8 to zmienna V, minimalna łączna liczba pojemników w mieszkaniu/domu i przed domem/blokiem obsługiwana przez rodzinę. 3 + 1 opcja przed domem/blokiem w altanie śmietnikowej, czyli 2 razy po [MIX,BIO,SZKŁO/CER] + [HIGIENICZNE]

13 to może być 6+1 pojemników w altanie śmietnikowej [MIX, BIO, SZKŁO/CER, TEX, HIG, BALAST + POP/ŻUŻ] i 6 banków odpadów.

21 to 21 frakcji na wyjściu po 3 etapie sortowania. 18 frakcji recyklingowanych, które wychodzą z 6 BANKÓW ODPADÓW i 3 frakcje dodatkowe (BIO, HIG, BALAST)

Co dalej? Czy to jest przydatna wiedza? Wersja równania z ciągiem Fibonacciego nie jest najlepsza, jest uśredniająca i trochę naciągana. Niemniej jednak, aż dziwne, że można wykazać taką zależność na drodze jaką przechodzą odpady.

Optymalna wartość zmiennych to: X=3,Y=6,Z=9 i wtedy wychodzi nam uniwersalne równanie o postaci:

(... + X+Y+Z) = 18; gdzie: X=3,Y=6,Z=9

Więcej o tym równaniu i znaczeniu zmiennych i wartości w innych moich wpisach.

Zatem jak można wywnioskować odpowiednia metoda sortowania zawiera się pomiędzy wartościami Ciągu Fibonacciego, a wartościami liczbowymi 3,6,9, które opisują sortowanie w sposób logiczny, wręcz doskonały.


W metodzie 369 SORTUJ mamy dużą swobodę wyboru jak sortować odpady. Mamy wybór spośród 3 pakietów i możemy sobie obniżyć koszty odbioru odpadów. Możemy sortować naprawdę prosto i wygodnie lub włożyć w to więcej starań. Ale to nie jedyna zaleta.


Koszty transportu dla firm recyklingowych mogą zostać znacznie zredukowane. Tradycyjna zbiórka odpadów z krawężnika powinna ulec zmianie.
Auta powinny kursować po możliwie najmniejszych obszarach i najkrótszych trasach. W jaki sposób dokładnie?
Należy zapamiętać, że założenia całego systemu EKO AB369 bazują na Złotej Liczbie.
Wygląda to mianowicie w ten sposób, że powstaje cała sieć PUNKTÓW ZBIORCZYCH z MINISORTOWNIAMI i BANKAMI ODPADÓW inaczej zwanych ogólnie BANKAMI ODPADÓW.
Każdy BANK ODPADÓW powinien obsługiwać średnio do 540 rodzin, to jakieś 1500 osób, a przyjmując bardziej rzeczowo do około 1618 osób.
Do BANKÓW ODPADÓW może być podłączonych od 3 do 9 altan śmietnikowych na osiedlach z zabudową wielorodzinną lub do 540 "altan śmietnikowych" w zabudowie rozproszonej domów jednorodzinnych i firm oraz innych budynków niezamieszkałych.


W przypadku 5 kondygnacyjnych, 3 klatkowych bloków (jak z czasów wielkiej płyty PRL), stanowi to średnią - jakieś 18 bloków (540 mieszkań) z udostępnionymi 6-cioma altanami śmietnikowymi, podpiętymi do jednego banku odpadów.
Załóżmy, że te 18 bloków zajmuje obszar od 9 do 25 hektarów. To jest obszar mniej więcej o promieniu 300 metrów kwadratowych do 500 metrów kwadratowych, czyli 0.3 do 0.5 km kwadratowego.


Zatem w zabudowie wielorodzinnej powinno nam wypaść od 6 do 9 lub nawet 10-ciu takich BANKÓW ODPADÓW na każdy obwód o średnicy 3 - 3.2 km.


W zabudowie rozproszonej na każdy obwód o średnicy 3 - 3.2 km czyli promieniu równemu złotej Liczbie Phi = 1.618033..., powinny być optymalnie 3 takie PUNKTY ZBIORCZE / BANKI ODPADÓW. Najlepiej ulokowane przy centrach handlowych.


Współczesne centra handlowe (a nie tylko konkretne markety) powinny dysponować nie tylko zestawem recyklomatów do zbiórki selektywnej 3 frakcji: PLASTIK, SZKŁO, METAL ale także w szerszym zakresie na ich terenie przy parkingu powinien być wyznaczony BANK ODPADÓW odpowiednio wyposażony, z odpowiednią infografiką na parkingu i wewnąrz budynków informującą jak do niego dojść. Na takiej zasadzie jak mamy infografikę wskazującą gdzie jest toaleta, czy wyjście ewakuacyjne.


O bankach odpadów więcej tutaj:

Jak powinna wyglądać zbiórka selektywna w miejscach publicznych?


To z BANKÓW ODPADÓW posortowane wstępnie na 18 frakcji do recyklingu i 3 dodatkowych, odpady powinny trafiać do CENTRÓW RECYKLINGOWYCH celem dalszego sprawdzenia i jeszcze poprawienia sortowania na linii wyposażonej w nowoczesne rozwiązania do optycznego i mechanicznego sortowania oraz do dalszego przeładunku.


Łącznie z BANKÓW ODPADÓW powinno wychodzić 21 frakcji, a ta liczba jest w rzeczywistości 9-tym wyrazem ciągu Fibonacciego.

Zatem jako, że to 9 jest to chyba ważne. A gdzie 3? Gdzie 6? Gdzie 9? Spójrz na to w ten prosty sposób i rozwiń to nieoptymalne równanie do takiej postaci

(X1+Y1+Z1) = 6.

i dalej

(X1+X2+Y1+Z1) = 9

Spójrz, że można jeszcze dalej:

(X1+X2+Y1+Y2+Y3+Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6)

Mamy to 2 razy, 3 razy i 6 razy konkretne zmienne, które wynoszą w tej nioptymalnej uśredniającej wersji kolejno: 3,2,1.

Z=1 z 6-ciu lub nawet 9-ciu lub nawet w kompleksowej wersji z 12-tu.

Y=2 z 6-ciu.

A zmienna X?

X w kuchni jest jakby bez zmian, zatem 3 po raz pierwszy. X przed domem bez zmian, zatem po raz drugi 3. A po raz trzeci?


Powinniśmy mieć do dyspozycji 3 rodzaje transportu, celem sprawnego dostarczenia odpadów dalej na tej całej rozciągniętej linii przetwarzania, począwszy od gospodarstw domowych, firm i innych budynków niezamieszkałych po punkty zbiorcze, jako element pośredniczący, aż po centra recyklingowe jak RIPOK.


Pierwszy element transportu to wyspecjalizowane śmieciarki małogabarytowe, które jeżdzą po rejonach obwodów wokół BANKÓW ODPADÓW i zabierają odpady z altan śmietnikowych w gospodarstwach domowych, firmach i innych obiektach niezamieszkałych.
W miarę możliwości na tym etapie odpady te są dowożone przez rodziny do recyklomatów jako wyposażenia BANKów ODPADÓW.
Tutaj niezmiernie ważna jest rola sortowacza odpadów, który przyjmuje odpady do posortowania na 3 etapie na 18 frakcji recyklingowanych i 3 pozostałe.
Drugi element transportu to śmieciarki (najczęściej z dźwigami HDS), które odbierają odpady z BANKÓW ODPADÓW i trasnportują do CENTRÓW RECYKLINGOWYCH.
Trzeci element transportu to transport kontenerów z odpadami, zamawiany najczęściej awaryjnie w sytuacjach wyjątkowych jak remont, malowanie, wymiana mebli itp.
Czyli zbiórka z krawężnika wyglada już inaczej i jest bardziej rozbudowana i elastyczna. Można ją dostosować do swoich potrzeb.


System EKO AB369 to rewolucyjne podejście do gospodarki odpadami, która ewoluuje w poszukiwaniu najlepszych metod zarządzania, logistyki, sortowania i przetwórstwa.


Powinien zatem znaleźć zastosowanie w Polskim, Europejskim, a nawet światowym przemyśle. Tego moim zdaniem wymaga obecna niepokojąca sytuacja w światowym recyklingu i wciąż zdecydowanie za mały odzysk surowców.
Taki system powinien spowodować zdecydowaną poprawę w statystykach wskazujących odzysk surowców wtórnych.
Kto chętny go wdrożyć i się przekonać? Surowców w przeciwieństwie do pieniędzy, może nam kiedyś zabraknąć i staniemy pod ścianą nie do przebicia. Możemy skończyć jak ta znana cywilizacja z Wyspy wielkanocnej, która ścięła ostatnie drzewo i skazała się w ten sposób na zagładę.
Warto stworzyć pieniądze na poczet wydatków na usprawnienie recyklingu. Tworzenie pieniędzy (Kreacja pieniądza) jest bardzo prosta, wystarczy kliknąć kilka klawiszy na klawiaturze odpowiedniego komputera w banku. Kreacja pieniądza cyfrowego poprzez klikanie na klawiaturze to nie jest dodruk. (Keystroke not Print).
Ale co ja tam mogę wiedzieć o tym wszystkim. Jestem tylko drukarzem z wykształcenia i mógłbym drukować papierowe banknoty, ale jako pasjonat komputerów i programowania, wolę kreację pieniądza i dyskusje o odpadach i usprawnianiu metod sortowania, czyli inaczej mówiąc usprawnianiu procedur je opisujących, a procedury to już czysta matematyka.
Więcej o pieniądzu i rządzącym nim mechanizmach możesz poczytać w kampanii Pozytywny Pieniądz Polska lub w anglojęzycznych źródłach Positive Money UK.


Jeśli temat Cię zainteresował zostaw reakcję lub komentarz.
Na koniec mam prośbę. Prześlij link do tego artykułu 3 Twoim przyjaciołom i każdego z nich poproś o to samo.
Mam wrażenie, że jeśli Wy tego nie zrobicie - świat, który znamy, zmieni się wkrótce nie do poznania po przejściu nieobliczalnego "Śmieciowego Armageddonu".


Dzieĸuję i pozdrawiam.


Przypisy:


Ciąg Fibonacciego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85g_Fibonacciego


Złota Liczba. Po którce o tym jak Natura gospodaruje przestrzenią

http://www.zobaczycmatematyke.krk.pl/003-golonka-kalwaria/index.html


Dlaczego Nikola Tesla powiedział, że liczby 369 są kluczem do wszechświata?
https://www.youtube.com/watch?v=nUuAphLnzhY

Napisane przez Sylwester Bogusiak
O mnie: Programista, akwarysta, ekonomista, badacz, matematyk, filozof. Zamiłowanie do liczb i matematyki oraz komputerów zaszczepił u siebie wraz z obejrzeniem seansu Kaszpirowskiego w wieku 11 lat. Pierwsze co poznał - to to, że dobre jest mleko matki, a inne nie - czyli system binarny miał już opanowany w wieku niemowlęcym. Autor serwisu dla akwarystów www.akwa-market.pl i strony o pieniądzu i bankowości www.positivemoney.pl oraz założyciel kampanii 369 SORTUJ ODPADY.
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Powiązane posty
POST