loader

color options

+48 516 385 392
info@369sortwaste.pl

NOWA METODA "369 SORTUJ ODPADY"

Ujawniamy matematyczną formułę do opisu recyklingu. To proste, ale rewolucyjne rozwiązanie pomoże lepiej gospodarować odpadami.
MIX
Frakcja, w której skład wchodzi papier,plastik i metal z codziennego sortowania w kuchni i innych pomieszczeniach mieszkalnych.
BIO
Bioopady z kuchni powstałe z resztek przygotowanych posiłków oraz odpady zielone sezonowe z ogrodu, które zmieszczą się do tego pojemnika.
SZKŁO
Frakcja szkła opakowaniowego typu butelki i słoiki, oraz szkło ze zbitych szyb w niewielkich ilościach. Także porcelana i innego typu łatwo tłukące się przedmioty.
Transport
Dwukomorowe klasyczne śmieciarki do odbioru za jedym podejściem frakcji MIX i BIO oraz auta z dźwigami HDS do odbioru szkła. Ewentualnie trzykomorowe śmieciarki do odbioru MIX, BIO, SZKŁO za jednym podejściem.
WYBRANE WPISY

OSTATNIE

Ciekawostka matematyczna w sortowaniu odpadów.
Liczba Bestii "666", a liczba pojemników
369 sortuj odpady!
Nowa matematyczna formuła do opisu sortowania.
STOP 5! START 369! Ratuj Planetę!
Wprowadzenie do kampanii edukacyjnej.

NOWA METODA "369 SORTUJ ODPADY"

Ujawniamy matematyczną formułę do opisu recyklingu. To rewolucyjne rozwiązanie pomoże lepiej gospodarować odpadami.

W JAKI SPOSÓB USPRAWNIĆ RECYKLING?

Recykling to proces zmiany (odpadów) materiałów na nowe produkty, aby zapobiec marnowaniu potencjalnie użytecznych materiałów, zmniejszyć zużycie świeżych surowców, zmniejszyć zużycie energii, zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza (poprzez spalanie) oraz zanieczyszczenie wody (z wysypisk) poprzez zmniejszenie potrzeby „konwencjonalnego” usuwania odpadów iniższe emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z produkcją tworzyw sztucznych. Recykling jest kluczowym elementem nowoczesnej redukcji odpadów i jest trzecim elementem hierarchii odpadów „Redukcja, ponowne wykorzystanie i recykling”.

Materiały nadające się do recyklingu obejmują wiele rodzajów szkła, papieru, metalu, plastiku, tekstyliów, elektroniki i innych. Kompostowanie lub inne ponowne wykorzystanie odpadów ulegających biodegradacji, takich jak żywność lub odpady ogrodowe, jest również uważane za recykling. Materiały do ​​recyklingu są zarówno przynoszone do centrum zbiórki jak i odbierane z gospodarstw domowych, a następnie sortowane, czyszczone i przetwarzane w nowe materiały przeznaczone do produkcji.  Pamiętaj! Używaj jedynie metody 369sortujodpady.

PRZECZYTAJ O NAUKOWYCH PODSTAWACH TEJ METODY.

JAK NAUKA SŁUŻY RECYKLINGOWI?

Rozwiń recykling i zastosuj kompleksową metodę '369 sortuj odpady'.

Materiały opublikowane na tej stronie są na licencji CC, czuj się wolny w ich wykorzystaniu.

Lista fundacji i innych organizacji zajmujących się tematyką sortowania odpadów i procesem recyklingu . Zapoznaj się z moją propozycją, a adres twojej strony wraz z logo będzie mile widziany na tej liście.